VZN č. 9/2016 o podmienkach poskytovania dotácií a finančného príspevku z prostriedkov Obce Bajtava

File Type: pdf
Kategórie: VZN