• Aktuality
  • Aktuality
  • Návrhy
  • Smernica
  • Správy
  • Verejné vyhlášky
  • Voľné pracovné miesta
  • Zámer na odpredaj pozemku
  • Zásady
  • PHSR
  • Voľné byty
  • Výberové konanie
 • Hlavný kontrolór obce Bajtava
  • Návrh
  • Archív
 • Hospodárska činnosť obce
  • Cenníky 2024
  • Rozhodnutie IŽP
  • Separovaný zber
  • UPOZORNENIE
  • Nákup nového smetiarskeho vozidla
  • Separovaný zber – ZMLUVY
  • Správy o hospodárení
  • Zmluvy
 • INTERREG V-A- Szlovákia-Magyarország/ Slovenská republika- Maďarsko
  • Informácia – Tájékoztató
  • Ponuka , ponuka práce – Ajánlat, Munkalehetőség
  • Pozvánka /Meghívó – konferencia " Minulosť Letkésa" / " Letkés régmúltja" tudományos konferencia
  • Zverejnenie
 • Komunitný plán
 • Nájomné byty
  • Zmluvy
 • OBEC BAJTAVA- Nakladanie s odpadmi 2021-2022-2023-2024
  • Úroveň vytriedenia v obci Bajtava
  • Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a jedlé oleje a tuky
  • Komunálny odpad a zmesový komunálny odpad v obci Bajtava
  • Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
  • Nakladanie s odpadmi 2021 -2022-2023-2024
  • Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
  • Triedeny zber komunálnych odpadov v obci Bajtava
 • Objednávky
 • Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
 • POMOC OBETIAM – trestných činov
  • Národný projekt :" Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete "
 • Pozemkové úpravy Bajtava 2020-2021 – Telekrendezés Bajtán
  • Informácia – Tájékoztató
  • Tlačivá na stiahnutie – Letölthető nyomtatványok
  • Verejné vyhlášky- pozemkové úpravy
 • Rozpočet
  • Návrh rozpočtu
  • Rozpočet
 • Stavebná agenda a ŽP
  • Dokumenty na stiahnutie
  • Dokumenty
 • VOĽBY
  • Voľby 2024
   • Voľby do Európskeho parlamentu 2024
   • Voľby prezidenta SR
  • Voľby 2023
   • Referendum 2023
   • Voľby do NR SR 2023
  • Voľby 2022
 • Výročná správa
  • Výročná správa
 • VZN
  • VZN
  • Archív
  • Požiarny poriadok obce
  • Štatút obce Bajtava
 • Zápisnice, uznesenia, pozvánky 2020-2024
  • Notárska zápisnica
  • Pozvánka na zasadnutie OZ
   • Archív
   • Pozvánka na zasadnutie OZ 2024
  • Zápisnice, uznesenia ARCHÍV
   • Notárska zápisnica
   • Zápisnice – 2013
   • Zápisnice – 2014
   • Zápisnice – 2015
   • Zápisnice – 2016
   • Zápisnice – 2017
   • Zápisnice – 2018
   • Zápisnice- 2019
   • Zápisnice, uznesenia 2020
    • Uznesenia 2020
    • Zápisnice 2020
   • Zápisnice, uznesenia 2021
    • Uznesenia 2021
    • Zápisnice 2021
   • Zápisnice, uznesenia 2022
    • Uznesenia 2022
    • Zápisnice 2022
  • Zápisnice, uznesenia 2023
   • Uznesenia 2023
   • Zápisnice 2023
  • Zápisnice, uznesenia 2024
   • Uznesenia 2024
 • Záverečný účet
  • Záverečný účet
  • Archív
 • ZMLUVY , DOHODY
  • DOHODY 2020
  • Dohody 2021
  • Dohody 2022
  • Zmluvy
  • ZMLUVY 2019
  • ZMLUVY 2020
  • ZMLUVY 2021
  • ZMLUVY 2022
  • Zmluvy 2023
  • Zmluvy 2024
  • Zmluvy a dodatky o poskytnutí NFP
 • Zmluvy a faktúry
  • Dohoda 149
  • Dohody
  • Dohody 2018
  • Dohody 2019
  • Dohody 2024
  • Faktúry 2014
  • Faktúry 2015
  • Faktury 2016
  • Faktúry 2017
  • Faktúry 2018
  • Faktúry 2019
  • Faktúry 2020
  • Faktúry 2021
  • Faktúry 2022
  • Faktúry 2023
  • Faktúry 2024
  • Zmluvy 2018