Obec Bajtava

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Samospráva obce

E-mail Tlačiť PDF

 

 

 


www.skhu.eu


 


 


15.03.2022- Obec Bajtava, ako zriaďovateľ MŠ v Bajtave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie

funkciu riaditeľa/ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Bajtave .

http://www.bajtava.sk/index.php/sk/aktuality/category/50-2016-04-08-07-30-39 

COVID automat platný od 22.11.2021

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/covid_automat_signalizacny_system_4v3.pdf

Vyhláška ÚVZ SR č. 258 účinná od  22.11.2021

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/vyhlaska_258.pdf

Vyhláška ÚVZ SR č. 259 účinná od  22.11.2021

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/vyhlaska_259.pdf

Vyhláška ÚVZ SR č. 260 , ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 259

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_260.pdf

Uznesenie Vlády Slovenskej Republiky č. 735/2021 z 8.decembra 2021

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/735_2021.pdf

 

Odkaz na stránku ÚVZ SR, na ktorej sa nachádzajú aktuálne vyhlášky ÚVZ SR.

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4078%3Avyhlaky-uvz-sr&catid=223%3Auradna-tabua&Itemid=144

 

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s koronavírusom: 

 

 

 

Projekt : " Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Bajtava"

 

 

 


 

 

Obec podpísala zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí dotácie   12 825 pre projekt “Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava“ .Spoluúčasť obce na projekt je plánovaná vo výške 675 , čo je 5 % z celkového rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný vo výške 13 500 €.

 

 

 

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava

ITMS2014+: 311070T123

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Bajtava, Bajtava č. 86, 943 65 Bajtava

Miesto realizácie: Obec Bajtava

Výška nenávratného príspevku: 12 825,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

Prístupový bod:

1.Obecný úrad a kultúrny dom – 4 ks externý AP

2. Materská škola – 2 ks externý AP

3. Mládežnícky klub – 1 ks externý AP

4. Obytný komplex – 1 ks externý AP

5. Skládka odpadu, budova Vážnice – 1 ks externý AP

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava je zrealizovaný v súlade so Zmluvou o NFP.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán:
www.eufondy.sk

 

 

 

Adresa úradu:

Obec Bajtava č.  86
943 65 Bajtava

Tel./ fax:

+421 36 75 75 128

+421 915 774 913

E- mail:


Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Starosta obce:

Jozef BENKÓ
kontakt: 0915 662 400

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Spoločný stavebný úrad

Kontakt:

Ing. Brigita Krakovská – samostatná odborná referentka

Sv. Štefana 79, 4. poschodie

943 65  Štúrovo

tel. kontakt: 0911 268 834

 

 


Poslanci obecného zastupiteľstva:

Terézia BERNÁTH - zástupca starostu obce
Mária BENKÓOVÁ
Vojtech ZSÁKOVICS
Gábor BONGYA
Krisztina SZALAI

Hlavná kontrolórka obce:
Henrieta Kosznovszka

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

obedňajšia prestávka

7:00 - 15:00
nestránkový deň
7:00 - 15:00
nestránkový deň
7:00 - 15:00

12:00 - 12:30

Symboly obce

Erb obce
Pečať obce
Vlajka obce