Naša dedina

Obec sa rozkladá na severnom okraji pohoria Burda a v južnej časti Ipeľskej pahorkatiny. Severnú pahorkatinnú časť chotára tvoria mladotreťohorné uloženiny so silnou pokrývkou spráši, južnú vrchovinu prevažne andezitické pyroklastika – je zelesnené dubovými, hrabovými a agátovými lesmi. Má hnedozemné pôdy – južne od obce je od roku 1966 na ploche 198,74 ha štátna prírodná rezervácia, Burda s výskytom buka v skupine lesných typov bukových dúbrav v najnižšej polohe, najteplejšieho územia nášho štátu.

Ďalej sa obce rozkladá na ľavom brehu rieky Dunaja, medzi sútokom rieky Ipľa a Hrona v priesečníku 36 stupňov a 23 min. zemepisnej dĺžky východne od Ferra, čo zodpovedá 18 stupňom a 43 min. východne od Greenwicha a 47 stupňov a 48 minút severnej zemepisnej šírky.

V najnižšej položenej obci namerali nadmorskú výšku 190 m a v najvyššej časti v chotári 110 – 388 m nad úrovňou hladiny Stredozemného mora.

Priemerné ročné teploty dosahujú + 10,8° C. Vodné zrážky dosahujú ročne priemer 590 mm.