TÖRTÉNETÜNK

Fejlett faluként említik 1261-ben, és az esztergomi érsekség birtokához tartozott. Sv. király uralkodása alatt. István, számos nemesi törzs és szerzetes vándorolt be Magyarország területére, amelynek feladata volt a kereszténység terjesztése. Területünkön, elsősorban az Ipoly és a Garam alsó folyásánál telepedett le a Hunt – Pázmánc család, akiknek a király a királyi rezidencia környékén földeket adományozott. 1311-ben Matuš Čák csapatai Štefan Iborfi vezetésével lemészárolták az egész települést. A régi krónikákból származó információk szerint Iborfi csapatai az Ipoly és a Garam folyók között fekvő összes falut feldúlták.

Bajta első települése a jelenlegi Sállášok helyén volt. A település mészárlása után az életben maradt lakosság új települést épített a jelenlegi helyen, Kútvölgy környékén. 1543. augusztus 10-én, amikor a törökök elfoglalták Struccot, akkor elfoglalták Kekath települést is. A törökök nagyon jól tudták, hogy az alföld nagyobb részét alkotó Duna bal partjára szükségük lesz a csapatok ellátására, ezért 1546-ban azonnal megkezdték az erődítmény építését, amelyet aztán Dzsigerdelennek, később Parkannak neveztek el. 1552 – 1553-ban Bajta település 7 ház után fizetett illetéket a törököknek.
1587-ben a település az ostrihomi érsekséghez tartozott. 1593-ban Pálfy Mikuláš tábornok vezetésével megkezdődött a török ​​elleni offenzíva.
A keresztény felszabadító seregek fő feladata először Ostrihom, akkoriban Parkan és a környék felszabadítása volt.

A 17. század eleje nem kedvezett a magyar államnak. Kívülről elsősorban a török ​​háborúk és terjeszkedésük megállításának lehetetlensége volt az oka, az országon belül az ellenreformációs törekvések időszakában társadalmi nyugtalanság alakult ki. 1605-ben Bocskay Štefan kirobbantotta a nemesi lázadást, I. Rudolf császár pedig nemzeti nézeteltérések miatt kénytelen volt fegyverszünetet kötni a törökkel, amit 1606-ban Zsitvatorokon kötött meg.

A zsitvatoroki béke megalázó volt a császár és a lakosság számára, különösen azokra a településekre, amelyek a békeszerződés alapján a törökök függőségébe és adósságába estek. Az 1619-es újabb birtokfelkelés Bethlen Gábriel vezetésével meggyengítette a nemzeti próbálkozásokat a török ​​elleni erős hadsereg felépítésére. A törökök folytatták a kifosztást és néhány települést teljesen elpusztítottak. Ezt a másik, a császár számára megalázó békét 1625. május 26-án írták alá.

A béke megkötése után a törökök egy évre elcsendesedtek. Később azonban a rablásaik tovább folytatódtak, és még jobban felerősödtek. A Parkan-erőd a török ​​hódítások kiindulópontja lett. A törökök még a legközelebbi településeket sem kímélték, pedig adót fizettek nekik. Az 1647-es összeírás szerint az Ipľa és a Hrona folyók völgyében található települések lakatlanok vagy teljesen eltűntek. A törököket Parkantól északnyugati irányú hódításaikban leginkább két erőd akadályozta: Svodín és főleg Nové Zámky. A törökök támadások egész sorát indították ezek ellen az erődök ellen, kifosztották a környéket és a zsákmányt a Džigerdelen erődhöz vitték. E támadások után Montecuccoli császári herceg megindult a törökök ellen.

1661. július 28-án Parkan közelében egy elkerülő manőverben legyőzte a törököket. A törökök tanultak ebből a vereségből, erős ellentámadásra készültek. A törökök célja a svodinai és a novozámoki erődök elfoglalása és az út megnyitása volt Bécs elleni támadás előtt, ezeket bármi áron el akarták pusztítani.

1663. szeptember 24-én a Nová Zámok vára is kapitulált. A mai Parkan és környéke közel 140 éven keresztül egy nagy táborhoz hasonlított. Gyakran tomboltak itt pestisjárványok és különféle keleti betegségek. Parkanban 1665-1682 között stabilizálódott a helyzet, de már 1683-ban újra csörögni kezdenek a fegyverek. A törökök nem voltak megelégedve azzal, amit eddig szereztek.
1683-ban a törökök ismét nagy hadsereget kezdtek összpontosítani Parkan és Ostrihom térségében. A Parkan Dzsigerdelen erődöt közel két évtizede nem javították. Az idő pusztítása jelentősen megrongálta, és csak egy kis részét lehetett katonák elhelyezésére használni. Több török ​​betörés után az egyesült európai seregek megtámadták és nagy vereséget mértek a törökökre Bécs mellett 1683. szeptember 12-én.
Mielőtt a törökök észhez tértek volna, Ján Sobieski kelet felé terelte őket. Az egyesült hadseregek 1683. október 18-án támadtak, és kétnapi véres harc után október 19-én sikerült elfoglalniuk Parkant és a Džigerdelen erődöt.

Az 1696-os érseki adóleltár szerint a falu teljesen elpusztult és elnéptelenedett.
A török ​​háborúk befejeztével a birtokosok azt akarták, hogy a földet megműveljék, a településeket benépesítsék. A földesurak alanyt fogadtak, és a megállapodás szerint 3-4 évre minden adó alól mentesültek.

Az 1725-ös összeírás szerint 17 jobbágy és 8 borász él a faluban, akik szőlőtermesztéssel, télen pedig szenet égetéssel foglalkoznak az egyházi ingatlanok számára. 1720-ban 15 olyan háztartás volt a községben, amelyek szarvasmarha-legeltetéssel, mezőgazdasággal és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. 1737-ben kijelölték a kataszteri határdombokat Bajtava, Leľa, Kamenica nad Hronom és Chľaba községek között. A lakosság mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel foglalkozik. 1800-ban 22 jobbágy és 32 želiár család élt a faluban. 1816-ban, július 11-én egy gleccser pusztította az egész falut. Azóta emléknapként ünneplik a falut. 1828-ban a községnek 67 háza és 402 lakosa volt. Az 1852-es népszámlálás adatai szerint Bajtava lakossága 349, ebből férfi 172, nő 177. Magyar nemzetiség szerint 344 cigány származású, 1881. szeptember 2-án tűzvész 62 lakóházat pusztított el a faluban. . A lakosság mezőgazdasággal, szőlőtermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozott. A plébánosok lakást építettek a papnak. A falak agyagból döngöltek, a tető zsindelyes, 2 szoba, konyha, kamra és 2 szalmával fedett istálló található. A falunak akkoriban 2 kocsmája volt. Az egyik kocsma az önkormányzat tulajdona volt, a másik az önkormányzaté.

1914-ben kitört az első világháború. 1918-ban véget ért a világháború, ezzel az Osztrák-Magyar Monarchia bukása. Megalakult az új állam, a Csehszlovák Köztársaság.

Bajtava község határmenti falu lett Magyarország és a Csehszlovák Köztársaság között. A Csehszlovák Köztársaság megalakulása után Parkanában járási székhelyet hoztak létre, amelyhez falunk is csatlakozott.
1926-1930 között új épületet építettek üzletnek, kocsmát és az üzletvezető lakását.