TEMPLOM

A templom a 18. század második felében épült, először kápolnának, majd 1872-ben újjáépítették. Régi kőalapokra épült, boltozatos, a sekrestye szintén. A főoltáron Szűz Mária képe látható. 150 híve van. A lelkész Gašpar Kneszkovics.

A Canonica szerint egy 1754-ből származó vizitáció szerint a templom nagyon rossz állapotban van, 3 harangja van. 1799-ben a templom tetejét helyreállították. Lakossága 402 fő, ebből 228 fő hívő.

A községben 1785-ben római katolikus plébánia létesült, azóta is vezetik az egyházi anyakönyveket. Korábban a falu a szalkai anyakönyvi hivatalhoz tartozott.