VZN č. 3/2015 – o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bajtava

File Type: pdf
Kategórie: VZN