VZN č. 1/2018 – ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Bajtava číslo 3/2004 “ Požiarny poriadok obce „

File Type: pdf
Kategórie: VZN