VZN č. 1/2016 – o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste v obci Bajtava

File Type: pdf
Kategórie: VZN