Príloha č.2 – Bajtava nákres č. 1,2,3,4,

File Type: pdf
Kategórie: Výzva na súťaž- Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava