POMOC OBETIAM – trestných činov- 1

Kategórie: Národný projekt :" Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete "