Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

File Type: pdf
Kategórie: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára