Dodatok č.1 k zmluve na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb zo dňa 19.11.2019 ( ďalej len “ dodatok č.1″ )

File Type: pdf
Kategórie: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava