Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacích preukazov

File Type: pdf
Kategórie: Voľby do NR SR 2023