Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Budovanie bezplatnej WIFI siete v obci Bajtava

File Type: pdf
Kategórie: ZMLUVY 2019