VZN č. 5/2015 – o určení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce Bajtava

File Type: pdf
Kategórie: VZN