VZN č. 2/2017 – ktorým sa mení a dopľňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bajtava č. 1/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov

File Type: pdf
Kategórie: Archív