VZN č. 2/2016 – Trhový poriadok pre trhové miesto – verejné priestranstvo v k.ú . Bajtava parc. č. 238/1 pri verejnej tabuli pred COOP Jednota

File Type: pdf
Kategórie: VZN