VZN č. 1/2021 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Bajtava

File Type: pdf
Kategórie: VZN