Vymenovanie zapisovateľky volebnej komisie

File Type: pdf
Kategórie: Voľby do NR SR 2023