Verejná vyhláška- pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v katastrálnom území

File Type: pdf
Kategórie: Verejné vyhlášky- pozemkové úpravy