Uznesenia prijaté na III zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.12.2022

File Type: pdf
Kategórie: Uznesenia 2022