Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Bajtava – podnikateľská činnosť za rok 2017

File Type: pdf
Kategórie: Správy