Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Bajtava

File Type: pdf
Kategórie: Verejné vyhlášky- pozemkové úpravy