opatrenie_uvzsr_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020

File Type: pdf
Kategórie: Verejná vyhláška- Rozhodnutie