opatrenie c. 1 prednostu ou – predsedu ks ou nitra

File Type: pdf
Kategórie: Verejná vyhláška- Rozhodnutie