Obec Bajtava

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Óvoda

E-mail Nyomtatás PDF

2017/2018

 

Bethlen Gábor Alakpkezelő Zrt. „ A bajtai óvoda felújítása“ projekt megvalósítására 13 400 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a bajtai magyartanítási nyelvű óvoda részére. A támogatás a nyílászárókat, külső szigetelést valamint az egész épület festését érintette. A hőszigetelés célja az épület energiatakarékosságának növelése, amely a későbbi időszakban megmutatkozik majd. Bajta község szintén hozzájárult a felújításhoz, ennek köszönhetően a tetőszerkezet is megújult. A gyerekek örömmel és bizalommal érkeznek felújított óvodájukba.

 

 

 

 

 

Prvá škola v obci bola postavená v roku l867. Po výstavbe školy, školská miestnosť bola daná do užívanie pre učiteľa ako obytný dom a vedľa bola potom postavená jedna miestnosť pre školu. Vtedajší farár Alexander Korbely za 8 forintov kúpil jedne kachle do školy a za l4 forintov školské potreby pre žiakov. Kovács Jozef, obyvateľ z Bajtavy, zanechal testamente pre školu 3 kat. jut. ornej pôdy a do banky vložil fond. V testamente zanechal, že zisky z pôdy z polovičnej čiastky patria učiteľovi - organistovi a druhá polovica na podporu zakúpenie

školských potrieb pre chudobné deti.
Táto dohoda platí do tých čias, kým škola je majetkom rímskokatolíckej cirkvi. Ako náhle škola sa vylučuje z rim. Kat. cirkve v testamente zanechané 3 kat. jut. pôdy sa pripisuje na údržbu kostola.
Podľa Canonica visitácio z roku 1713 už podáva ďalšie informácie o stave obce: Učiteľom je Albert Mikeš, ktorí má 80 rokov.
Kovács Jozef sa narodil v roku 1793 v Bajt

ave. Jeho otec bol učiteľom v tunajšej obci. Študoval v Budapešti a v Ostrihome. 2 roky bol učiteľom v Kamenici nad Hronom a 10 rokov v obci Pribeta. Neskoršie ako hlavný účtovník na biskupstve v Košiciach. V roku 1869 sa vrátil naspäť do Bajtavy, kde aj zomrel.

V zápisnici zo dňa 17. februára 1891 sa uvádza, že počet žiakov 1. - 6. ročníku bolo spolu 45 - 60. Mimo školskom vyučovaniu bolo 25 - 30 žiakov, ktorí každú stredu odpoludnia od 5 do 7 hodín vyučoval učiteľ Ján Borz. Škola mala j

ednu miestnosť, kde sa vyučovalo, lavice boli umiestnené v dvoch radoch. Nakoľko lavice boli veľmi staré, v roku 1912 školská správa musela zaobstarať nové.

Počas prvej svetov

ej vojny strecha na škole bol úplne zničená, steny popraskané a pre vyučovanie bolo nebezpečné, preto inšpektorát zakázal vyučovať v škole.

V roku 1919 začali stavať novú školu za podpory štátu. Škola bola daná do prevádzky v jeseni v roku 1919. V školskom roku 1921 - 1922 sa na tunajšej škole vyučovalo v jednej triede a to 76 žiakov. V roku 1922 – 1923 bolo žiakov 82..Učiteľom bol Ján Willand. Počas zimných období v obci zriadili všeobecno vzdelávací krúžok, na ktorom sa zúčastnilo 39 poslucháčov vo veku od 24 - 42 rokov.

Ján Willand pôsobil v obci ako učiteľ do roku 1926, kedy bol preložený do Nových Zámkoch. Po jeho odchode nastúpil na jeho miesto ako učiteľ - organista Ernest Zillich.

V roku 1932 - 1933 bola vybudovaná nová škola v strede obce, s miestnosťami: 2 učebne, l kancelária a vchod do miestnosti.

 

View the embedded image gallery online at:
http://bajtava.sk/index.php/hu/materska-skola#sigFreeId5ad0384158