Obec Bajtava

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Up

Zmluvy 2018

Zmluva o dielo zo dňa 08.01.2018- MŠ
zmluva o dielo.pdf (1003.31 kB)
Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 08.01.2018- MŠ
Dodatok k zmluve zo dňa 08.01.2018- MŠ/ platobné podmienky
Zmluva o dielo zo dňa 30.01.2018- MŠ
Dodatok k zmluve o dielo-stavebné práce Mš zo dňa 30.01.2018
Zmluva o dielo na zhotovenie stavby -Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu -Bajtava
Mandátna zmluva na zapezpečenie procesu verejného obstarávania
Nájomná zmluva-Rímskokatolícka cirkev,Farnosť Bajtava
najomna zmluva.pdf (216.66 kB)
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Notárska zápisnica- Kúpna zmluva 21.09.2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Zmluva o uložení, úprave a zneškodnení odpadu skládkovaním
zsd zmluva 2.pdf (327.61 kB)
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o dielo č. 02/2018
Zmluva o dielo č. 03/2018
Zmluva o grantovom účte- Finančná zábezpeka
Zmluva o grantovom účte- Zákonný poplatok
Zmluva o grantovom účte- Sociálny fond
Zmluva o grantovom účte- Fond opráv
Tételek # 
1. oldal / 2
Powered by Phoca Download