Obec Bajtava

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Up

Rozhodnutia a usmernenia COVID-19

 

NOVÉ

Ďalšie uvoľňovanie opatrení od 10. júna 2020:


Hranice

voľný režim pre 19 krajín, hranice sa naplno otvárajú pre prichádzajúcich z: Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Nemecka, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Slovinska, Chorvátska, Bulharska, Grécka, Cypru, Malty, Estónska, Litvy, Lotyšska, Fínska, Nórska, Dánska a Islandu
- končí sa povinnosť štátnej karantény a ekarantény
- pri príchode z iných ako týchto 19 bezpečných krajín je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín. Následne osoby zotrvajú v domácej izolácii a na piaty deň absolvujú test na COVID-19.

Ďalšie opatrenia:

- môžu sa otvoriť centrá voľného času a základné umelecké školy
- otvárajú sa aj detské kútiky v obchodných centrách a nočné kluby
- maximálny počet účastníkov hromadných podujatí sa zvyšuje na 500 osôb
- obchody a prevádzky nebudú musieť dodržiavať opatrenie jedna osoba na desať metrov štvorcových, respektíve v reštauráciách dvojmetrové rozostupy medzi stolmi, ÚVZ SR to však naďalej odporúča

- rúška v exteriéroch nebudú povinné, zostávajú odporúčané pri vzdialenosti do 2 metrov od cudzích osôb. Na pracovisku bude nosenie rúšok v rovine odporúčania, ak budú ľudia v uzavretých kolektívoch a aspoň 2 metre od seba.

Školy:

- od 15. júna sa ruší obmedzenie počtu detí v triedach materských škôl a základných škôl, povinné meranie teploty a zákaz premiešavania detí v skupinách
- posledný júnový týždeň sa budú môcť na báze dobrovoľnosti vrátiť do škôl aj ostatné deti druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl.

Hranice - zmena od 5. júna 2020 od 8. hodiny

Bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 môžu bez časového ohraničenia prísť na Slovensko všetky osoby s trvalým alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú do SR cez hraničné priechody z ČR, Maďarska a Rakúskej republiky.
Ak tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom pobyte, musia preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území týchto štyroch krajín najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

 

 

Tételek # 
1. oldal / 2
Powered by Phoca Download