Smernica o poplatkoch za služby poskytované obcou a za užívanie majetku obce Bajtava

File Type: pdf
Kategórie: Smernica