Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav podľa § 55, 57, 139 ods. 5 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

File Type: pdf
Kategórie: Dokumenty na stiahnutie