Obec Bajtava

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Samospráva obce

E-mail Tlačiť PDF

 

 

Projekt : " Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Bajtava"

 

 

 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že je oficiálne zriadené mobilné odberové miesto na vykonávanie testovania antigénovými testami v okresnom meste Nové Zámky, ktoré slúži pre verejnosť za účelom dobrovoľného a bezplatného testovania na COVID 19.
Odberné miesto je zriadené v priestoroch okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta 15 a je prístupné pre verejnosť denne v čase od 12:00 hod . do 20:00 hod. až do odvolania. Informáciu o tom, či bude odberné miesto fungovať aj počas víkendu zatiaľ nemáme . V prípade ak budeme disponovať novými informáciami , budeme Vás o nich priebežne informovať.

Druhé odberné miesto v rámci okresu Nové Zámky je zriadené v priestoroch FNsP v Nových Zámkoch. V tomto prípade Vám odporúčame danú možnosť pretestovania odkomunikovať priamo s FNsP v Nových Zámkoch.

 


Tisztelt lakosság,

értesítjük Önöket, hogy az Érsekújvári járásban hivatalos mintavételi hely lett kialakítva a nyilvánosság számára, amely önkéntes és ingyenes COVID -19 vírus antigén tesztelésére ad lehetőséget.

A mintavételi hely az Érsekújvári Tűzoltó- és Mentőszolgálat kerületi igazgatóságának épületében, tehát Érsekújvárban a Komáromi út 15 cím alatt van kialakítva. A tesztelésre minden nap 12:00 óra és 20:00 óra között van lehetőség egészen a visszavonásig. Egyelőre még nincs konkrét információ arról, hogy lesz e lehetőség a tesztelésre a hétvége folyamán is , ezt az információt később tudatjuk.

Az érsekújvári egyetemi kórház és rendelőintézet épületében szintén kialakítottak két mintavételi helyet is, ingyenes antigén és PCR teszt elvégzésére. Ebben az esetben a tesztelés részleteiről az egyetemi kórháznál lehet érdeklődni.

 

 

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s koronavírusom:

 

 

Obec podpísala zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí dotácie   12 825 pre projekt “Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava“ .Spoluúčasť obce na projekt je plánovaná vo výške 675 , čo je 5 % z celkového rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný vo výške 13 500 €. V súčasnosti prebieha kontrola

 

 


Názov projektu:Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava

ITMS2014+:311070T123

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ:Obec Bajtava

Miesto realizácie: Obec Bajtava

Výška nenávratného príspevku: 12 825,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

Prístupový bod:

1.Obecný úrad a kultúrny dom – 4 ks externý AP

2. Materská škola – 2 ks externý AP

3. Mládežnícky klub – 1 ks externý AP

4. Obytný komplex – 1 ks externý AP

5. Skládka odpadu, budova Vážnice – 1 ks externý AP

Aktuálny stav realizácie projektu: Na realizáciu hlavnej aktivity projektu bolo vykonané verejné obstarávanie, ktoré po ukončení prijímateľ podal na kontrolu riadiacemu orgánu. Po schválení kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom bude nasledovať realizácia projektu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán:
www.eufondy.sk

 

 

 

 

Adresa úradu:

Obec Bajtava č.  86
943 65 Bajtava

Tel./ fax:

+421 36 75 75 128

E- mail:


Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Starosta obce:

Jozef BENKÓ
kontakt: 0915 662 400

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poslanci obecného zastupiteľstva:  

Terézia BERNáTH-zástupca starostu obce
Ildikó VARGOVÁ                                                       
Vojtech MLATEC
Alfréd BALLÁN
Krisztina KOČNER

Hlavná kontrolórka obce:
Mária BALOGOVÁ

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

obedňajšia prestávka

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 17:00
nestránkový deň
7:00 - 15:00

12:00 - 12:30

Symboly obce

Erb obce
Pečať obce
Vlajka obce